10 ลำดับการสร้างบ้าน

Posted by admin 13/12/2016 0 Comment(s)

"10 ลำดับการสร้างบ้าน" เป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงมือก่อสร้างบ้านในแต่ละขั้นตอน ทั้งในเรื่องการตรวจงานและจ่ายค่าก่อสร้างตามงวดงาน รวมถึงการจัดหาวัสดุก่อสร้างให้ทันการติดตั้งในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้อย่างราบรื่นจนได้บ้านที่สมบูรณ์

 

1.ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ ผู้รับเหมาจะเคลียร์พื้นที่หน้างาน ขนย้ายเครื่องมือต่างๆ เข้าพื้นที่ ตลอดจนเตรียมที่พักคนงานและขอน้ำหรือไฟฟ้าชั่วคราว

          

 

2.ขั้นตอนงานวางผังอาคาร ผู้รับเหมาจะทำการวางผังแนวอาคาร และกำหนดตำแหน่งลงเสาเข็มต่างๆ โดยอ้างอิงจากแบบแปลน

          

 

3.งานขุดเจาะเสาเข็ม ขุดเจาะ กดหรือตอกเสาเข็มตามตำแหน่งที่กำหนดและตัดหัวเสาเข็มเพื่อเตรียมงานฐานราก

          

 

4.งานฐานราก ขุดหลุม ตั้งไม้แบบพร้อมค้ำยัน วางเหล็กเสริมที่ผูกไว้แล้ว และหนุนด้วยลูกปูน เพื่อหล่อคอนกรีตฐานราก จากนั้นขึ้นโครงสร้าง เสา คาน พื้นชั้นล่างและเตรียมขุดดิน เพื่อเตรียมโครงสร้างงานระบบสุขาภิบาลรอบบ้าน

          

 

5.งานโครงสร้างชั้นบน โครงหลังคา และวางระบบสุขาภิบาล ผู้รับเหมาจะขึ้นโครงสร้างเสา คาน พื้นชั้นบนและโครงหลังคา รวมถึงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำใต้ดิน

          

 

6.งานมุงหลังคา โครงสร้างบันได งานหล่อชิ้นส่วนต่างๆ 

          

 

7.งานติดตั้ง เตรียมงานระบบไฟฟ้า-ประปา เมื่อก่อผนังได้แนวฉาก-ดิ่ง พร้อมหล่อเสา-คานทับหลังแล้ว ผู้รับเหมาก็จะทำการกรีดผนังเพื่อเดินท่อระบบไฟฟ้า-ประปาก่อนทำการฉาบ

          

 

8.งานฉาบผนัง-ฝ้าเพดาน   ทำการกำหนดความสูงของฝ้าเพดานทั้งภายใน ภายนอกและฝ้าชายคา และเริ่มทำการฉาบปูน

          

 

9.งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง รวมถึงวัสดุตกแต่ง พื้น-ผนังและอุปกรณ์ต่างๆ ในขั้นตอนนี้จะรวมถึงงานสีด้วย ซึ่งก่อนการทาสี ควรห่อหุ้มอุปกรณ์ต่างๆ และปกป้องพื้นผิวต่างๆ ด้วยกระดาษหรือแผ่นพลาสติกก่อน

          

 

10.ทำความสะอาด และตรวจความเรียบร้อย

          

 

Credit by Scg-Experience